Η Συλλογή ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ είναι ένα «άπειρο μοτίβων». Δημιουργείται με προσοχή και μελέτη και πάντα το τελικό σχέδιο αποζημιώνει.!!

Must have!!!

KALEIDOSCOPE collection has an infinity of patterns. Making is a lot more difficult than it looks but the pattern is always satisfying.